K-40 - Ladda ner

Firmware

Håll alltid den inbyggda programvaran i din Klick&Show utrustning alltid är uppdaterad. Här hittar du rätt firmware för din basstation. Klick&Show basstation.

Användare & blygsoftware

Här kan du ladda ner de appar som behövs på din källenhet (bärbar dator, surfplatta, mobiltelefon...) för att överföra data. Dessa är tillgängliga för Windows, macOS, Android.

Dokumentation

I dokumentationen hittar du konkreta steg-för-steg-instruktioner och en mängd olika förklaringar.

Firmware

K-4x-serien

Produkt:Klick&Show K-4x-serien
Filstorlek:574 MB
Utgivningsdatum:24.01.2024
Version:C.40.K1204

Ändringslogg version K1204

Ändringar/förbättringar:

 1. Helt ny design av användargränssnittet Klick&Show :
  Användargränssnittet för produktfamiljen Klick&Show har fått en helt ny design och blivit modernare och mer intuitivt, inklusive Home-skärmen, PC-klienten för Windows och MacOS samt webbmenygränssnittet.
 2. Skärmen Home kan nu anpassas på ett mer flexibelt sätt genom:
  - individuellt laddningsbara Home skärmsidor, varvid upp till 2 individuella sidor nu automatiskt kombineras för att bilda en animerad Home skärm,
  - en separat laddningsbar kundlogotyp,
  - en justerbar teckensnittsfärg för Home-skärmens statusfält för att möjliggöra en färgdesign anpassad till den laddade logotypen.
 3. Särskilt när det gäller K-40 basenheter visar den nya startskärmen dynamiskt beteende och visar endast information om användningen av de inte längre tillgängliga Klick&Show USB-A-sändare som inte längre finns tillgängliga visas endast om en sådan sändartyp faktiskt fortfarande används och är parkopplad med basenheten. På så sätt hålls informationen på startskärmen till ett minimum.
 4. Ny digital signage-funktion som automatiskt visar onlineinnehåll när systemet inte används för ett möte. Klick&Show systemet inte används för ett möte. Digital Signage-funktionen kan konfigureras omfattande med avseende på URL (webbadress), visningstider, visningsdagar, typ av visning (fullskärm / med statusfält).
 5. Ny "Window"-funktion i Klick&Show-klienten, med vilken endast innehållet i ett valt programfönster överförs istället för hela skrivbordet.
 6. Miracast under Windows stödjer nu även touchback för användning med interaktiva skärmar (1 touchpunkt). Funktionen är tillgänglig i båda Miracast-lägena, Miracast Direct Mode (Peer-2-Peer) och Miracast Infrastructure Mode (MS-MICE).
 7. Webbmenyn har utökats avsevärt och erbjuder nu en "dashboard" på admin-nivå, som visar de viktigaste konfigurationsparametrarna på ett överskådligt sätt, samt en "setup wizard", som vägleder genom konfigurationen steg för steg under den första idrifttagningen.
 8. Vid samtidig visning av flera innehåll (split-screen-funktion) kan nu förutom fönsterlayouten även det maximala antalet innehåll (4, 3, 2 eller 1) definieras. Om det bara finns 1 innehåll, växlar systemet direkt när en deltagare byts ut.
 9. I säkerhetsinställningarna har antalet fördefinierade säkerhetsnivåer minskats från 3 till 2 för att ge en bättre överblick. Som tidigare är en "användardefinierad" inställning av enskilda säkerhetsparametrar möjlig som ett ytterligare alternativ.
 10. Optimering av stabilitet och prestanda för överföringar med Airplay.
 11. Förberedelse för användning av framtida Klick&Show sändare med 4K-upplösning på K-40 basenheter.

Fixar:

 1. Åtgärdat ett fel som förhindrade touchback via klienten för MacOS. Klick&Show Klienten för MacOS var inte möjlig.
 2. Åtgärdat ett fel där förloppsindikatorn visade felaktiga värden under en firmware-uppdatering via webbgränssnittet.
 3. Diverse mindre buggfixar.

Kända fel:

 1. ingen

Övriga:

 1. ingen

Användarprogramvara

Trådlösa medier
för Windows
(automatisk start)

Bärbart trådlöst media
för Windows
(manuell start)

Trådlösa medier
för Android

Trådlösa medier
för macOS

Mac och Windows
Renare

Dokumentation

Manuell

Licensfrågor

Logotypvisning på startskärmen

Kommandona RS232/Telnet
(Excel-tabell)

Historik för inbyggd programvara

Produkt: Klick&Show K-4x-serien
Filstorlek: 471 MB
Utgivningsdatum: 25.08.2023
Version: K1089

Ändringslogg version K1089

Ändringar/förbättringar:

 1. Miracast under Windows stödjer nu även touchback för användning med interaktiva skärmar (1 touchpunkt). Funktionen är tillgänglig i båda Miracast-lägena, Miracast Direct Mode (Peer-2-Peer) och Miracast Infrastructure Mode (MS-MICE).

Fixar:

 1. Åtgärdade en bugg där användningen av USB-C-sändaren inte fungerade på USB-C-porten på iPad Pro 12.9″ (iPad Pro 11″ påverkades inte).
 2. Åtgärdat ett fel där användning av WirelessMedia Client för MacOS på en MacBook Pro med M1-processor gav en felaktig visning av det överförda innehållet.

Kända fel:

 1. När du använder WirelessMedia-appen (och USB-A-sändaren) stöds multitouch inte på ett tillförlitligt sätt i Windows 10.

Övriga:

 1. Förnyelse av den interna WiFi-drivrutinen för att stödja olika hårdvarugenerationer.
Produkt:Klick&Show K-4x-serien
Filstorlek:449 MB
Utgivningsdatum:12.01.2023
Version:K1082

Ändringslogg version K1082

Ändringar/förbättringar:

 1. Optimerat stöd för Miracast:
  I nätverksläget "Trådlös infrastruktur" har enheterna nu stöd för Klick&Show K-40 nu stöd för Miracast Peer-to-Peer (P2P)-anslutningar samt Miracast-over-Infrastructure (MS MICE) utan användning av den valfria Klick&Show USB Wifi-adapter. Med den valfria Klick&Show USB Wifi-adapter stöds Miracast P2P och MS MICE även i nätverkslägena Accesspoint och LAN Infrastructure.
 2. Förbereder sig för framtida stöd för nedladdning av firmware från Kindermann OTA-server 
 3. Stöd för HTTPS-åtkomst till internt webbgränssnitt
 4. Ny "Pause Sharing" -funktion i WirelessMedia-klienten, som gör att den bärbara datorn tillfälligt kan frysa bildinnehållet på den bärbara datorn under en aktiv överföring
 5. När du använder WirelessMedia-klienten tillsammans med basenheter med äldre maskinvaru- och firmwareversion finns det inte längre något meddelande om att anpassa klienten
 6. Introduktion av den nya Klick&Show Screen Link-funktion:
  Med Screen Link-funktionen kan 2 basenheter Klick&Show så att de nu duplicerade HDMI-utgångarna och processorerna bildar ett kraftfullare bassystem med dubbla bildskärmar och utökade funktioner
 7. Klick&Show Nu finns ytterligare stöd för säker 802.1X EAP-TLS-autentisering för trådbunden anslutning via Ethernet   

Fixar:

 1. Korrigerade ett fel där en Miracast-over-Infrastructure-anslutning inte kunde upprättas via LAN-port 1
 2. Löser ett problem där engelska inte angavs som fabriksspråk när en återställning utfördes.
 3. Popup-skärmmeddelandet som indikerar att uppdateringen har slutförts efter en firmwareuppdatering försvinner nu automatiskt efter 30 sekunder och behöver inte längre bekräftas av en PC-mus ansluten till basen

Kända fel:

 1. När du använder WirelessMedia-appen (och USB-A-sändaren) stöds multitouch inte på ett tillförlitligt sätt i Windows 10.
Produkt:Klick&Show K-4x-serien
Filstorlek:436 MB
Utgivningsdatum:27.03.2022
Version:K1074

Ändringslogg version K1074

Ändringar/förbättringar:

 1. Sändarna som används i samband med Klick&Show K-FX, kan också användas på K-4x med denna firmware
  (SKU 7488000344/7488000345)
 2. Säkerhetsnivån i grundkonfigurationen har höjts, från och med nu är säkerhetsnivå 2 förinställd och PIN-koden är 8 siffror 
 3. CEC-kontrollen utökad: En kompatibel bildskärmsenhet kan Klick&Show Väck K-4x från standby nu
 4. Sök efter OTA-uppdateringar manuellt 
 5. Tidsservern kan konfigureras manuellt
 6. Lokala tidsservrar stöds
 7. Chromecast-stöd på Android via Google Home App
 8. HDMI- och USB-C-sändare kan nu tilldelas namn
 9. Växlingsintervallet mellan hemskärmarna kan nu konfigureras.
 10. Splittscreen-skärm: Om en enhet förstoras från den delade skärmen till helskärmsläge och sedan minskas igen behålls skärmen.

Fixar:

 1. Ljuduppspelning via HDMI fungerar nu också korrekt tillsammans med en projektor med WUXGA-upplösning 
 2. Ljuduppspelningen fungerar nu korrekt tillsammans med USB-C-sändaren och Intel Iris-grafikkort (Intel Gen 11-processorer) 
 3. Airplay har anpassats till kraven på datorer med Apple Silicon (M1)
 4.  Programvaruanpassning till MacOS Monterey, som endast stöder 4-siffriga Airplay-stift
 5. Administratörslösenord med fler än 16 tecken kan tilldelas men inte anges

Kända fel:

 1. När du använder WirelessMedia-appen (och USB-A-sändaren) stöds multitouch inte på ett tillförlitligt sätt i Windows 10.
 2. En nedgradering av inbyggd programvara är endast möjlig om installationen utförs via USB-minne. (Tar bort konfigurationen)
Produkt:Klick&Show K-4x-serien
Filstorlek:436 MB
Utgivningsdatum:27.07.2021
Version:K1048

Ändringslogg version K1048

Ändringar/förbättringar:

 1. NYHET: Stöd för ChromeCast på ChromeOS, Windows 10, MacOS X, Linux 
 2. NYHET: Firmwareuppdatering av HDMI- och USB-C-sändare via WLAN, i bakgrunden under användning på en dator 
 3. Tillägg av ChromeCast i säkerhetsinställningarna
 4. NYHET: En omstart av basen kan initieras omedelbart via WebUI eller definieras regelbundet via ett dagligt schema. 
 5. NYHET: När du använder en enskild bakgrund kan positionen för anslutningsinformationen och tiden flyttas. Tiden visas utan bakgrund. 
 6. Design- och språkförbättringar 
 7. På startskärmen visas tiden, även om KLICK & SHOW har inte anslutits till en tidsserver eller så har tiden korrigerats manuellt. 
 8. WirelessMedia Client sorterar nu de hittade enheterna i alfabetisk ordning
 9. Nedladdningen av whiteboardfiler via QR-kod har förenklats.
 10. Kompatibilitet med Klick&Show ManageTool
 11. WirelessMedia Pro-appen för Windows har bytt namn till WirelessMedia Portable för att klargöra skillnaden.  

Fixar:

 1. Moderatormeny: Pilen för att expandera menyn kan nu döljas helt igen. 
 2. WirelessMedia Client behåller nu rätt bildförhållande på en 16:9-skärmenhet 1920×1200.
 3. WebUI: Visningsfel i Safari-webbläsaren
 4. Motstridiga inställningar för att ta bort data efter slutet av en session och för kodändringsintervallet är inte längre möjliga. 

Kända fel:

 1. När du använder WirelessMedia-appen (och USB-A-sändaren) fungerar på Windows 10 stöds inte multitouch på ett tillförlitligt sätt.

Ändringslogg version K1039

Ändringar/förbättringar:

 1. Stöd för Miracast i nätverksinfrastrukturläge (programvara) och i Direkt wifi-läge (kräver dessutom wi-fi-dongel som tillval) 
 2. Ny modern och tydlig startskärm, alternerande var 10: e sekund för användning av Klick & Show med sändare eller med programvara
 3. Ny startanimering 
 4. Delad skärm: 11 layouter kan väljas 
 5. I läget med delad skärm trycker du på sändaren i 2 sekunder och aktiverar helskärmsdisplayen
 6. Halvgenomskinlig visning (flytande fönster) av den viktigaste anslutningsinformationen även när presentationen körs 
 7. Individuellt konfigurerbara säkerhetsinställningar
  (3 standardnivåer + 1x individuell)
 8. Inkludering av Miracast i säkerhetsinställningar
 9. Stöd för över 30 samtidiga anslutningar via nätverkskabel 
 10. Uppdatera påminnelse för sändarna efter firmwareuppdatering
 11. Uppdatera Android-säkerhetskorrigeringar 
 12. Design- och språkförbättringar i WebUI
 13. Observera att det maximala samtidiga antalet AirPlay- och Miracast-anslutningar överstiger det maximala samtidiga antalet AirPlay- och Miracast-anslutningar

Fixar:

 1. AirPlay-överföring kan inte längre aktiveras efter långvarig användning 
 2. Standardtidszon är nu Europa igen (GMT+1)
 3. För SSID-identifiering och SSID-anslutning: När vi slår på basen visar vi en felaktig status så att dölja SSID fungerar inte.
 4. Felaktigt ordval i WebGui för HDMI CEC.
 5. När du uppgraderar FW till kroatiska visas meddelandet fortfarande på engelska.

Kända fel:

 1. Om basen inte kan komma åt en tidsserver måste tidsinställningen ställas in manuellt, annars visas ingen tid på startskärmen.
 2. Tiden kan inte döljas och kan inte flyttas när du använder en enskild bakgrund. 
 3. Pilen som öppnar modereringsmenyn kan inte längre döljas. 

Ändringslogg version K1032

Ändringar/förbättringar:

 1. HDMI-utgångsupplösning: 1920 * 1200, 1280 * 800, 1280 * 720 tillagd
 2. Dölj SSID: (hotspot är synlig för dongelknappar, för andra mobila enheter är det osynligt) i trådlöst direktläge.
 3. Rättelse av fel översättning
 4. Ändra 5 GHz W-Lan-bandkanalen (kanalval: 36,40,44,48 enligt EU-Wifi-regeln)
 5. Visning av W-Lan MAC-adressen i WebGUI
 6. Lade till WebGUI-alternativ för att aktivera och inaktivera "Positionbarhet för klockpositionen på startskärmen"
 7. USB-C-dongel stöds

Fixar:

 1. Felaktig QR-kod korrigerad
 2. Korrigera ingespartitly POE-position i WebGUI
 3. HDMI-dongel inte kompatibel med Ubuntu-systemet
 4. På säkerhetsnivå 2 överför HDMI-dongeln inte en bild (svart skärm)
 5. I LAN-infrastrukturen överför HDMI-dongeln inte en bild (svart skärm)
 6. När du använder programmet "Avancerad skärm" visas två muspekare
 7. Åtgärdat problem med automatisk uppkoppling!

Kända fel:

 1. När du uppgraderar FW till kroatiska visas meddelandet fortfarande på engelska.
 2. För SSID-identifiering och SSID-anslutning: När vi slår på basen visar vi en felaktig status så att dölja SSID fungerar inte.
 3. Felaktigt ordval i WebGui för HDMI CEC.

Öppna begränsningar:

 1. Nytt språk har lagts till, inklusive turkiska, arabiska

Ändringslogg version K1024

Ändringar /Förbättringar:

 • Klockan på startskärmen kan dras till vilken position som helst.
 • Inaktivera och dölja/minimera moderatorpilen från moderatorkontrollmenyn i administrationsområdet.
 • För LAN 1 / LAN 2 visas överföringshastigheten (1000/100 Mbit) och POE har aktiverats.
 • Kindermanns standardsupportmejl och standardnummer har lagts till i WebGUI.
 • Nya språk tillagda: turkiska, arabiska.