Avtryck

Adress

Kindermann GmbH
Mainparkring 3
D-97246 Eibelstadt

Verkställande direktörer: Diana Gerner, Paulinus Hohmann,
Timo Meißner

Telefon: +49 (0) 9303 9840 - 0
Fax: +49 (0) 9303 9840 - 101

E:info(at) kindermann .de

ÖRON Reg. Nr.: WEEE DE 60720009

Handelsregister: Tingsrätten Würzburg HRB 9618
Moms-ID nr: DE256458486

Från och med: 2012-04-12

Privatliv

Vi lagrar data om kunden som är nödvändig för våra affärsprocesser, en överföring till tredje part sker inte.

Ansvarsfriskrivning

1. Innehållet i onlineerbjudandet

Kindermann GmbH tar inget ansvar för den tillhandahållna informationens aktuella, korrekthet, fullständighet eller kvalitet. Skadeståndskrav mot Kindermann GmbH , som avser väsentlig eller oväsentlig natur som orsakas av användning eller icke-användning av den information som lämnats eller genom användning av felaktig och ofullständig information, i allmänhet är uteslutna, förutsatt att Kindermann GmbH det finns inget påvisbart avsiktligt eller grovt oaktsamt fel.

Alla erbjudanden kan komma att ändras och inte bindas. Den Kindermann GmbH förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra, komplettera eller radera delar av sidorna eller hela erbjudandet utan separat meddelande eller att upphöra med publiceringen tillfälligt eller permanent.

2. Referenser och länkar

När det gäller direkta eller indirekta hänvisningar till externa Internetsidor ("länkar") som ligger utanför ansvarsområdet för Kindermann GmbH skulle en ansvarsskyldighet endast träda i kraft om Kindermann GmbH har kunskap om innehållet och det skulle vara tekniskt möjligt och rimligt att förhindra användning i händelse av olagligt innehåll.

Kindermann GmbH Förklarar härmed uttryckligen att vid tidpunkten för fastställandet av länken kändes inget olagligt innehåll igen på de sidor som skulle länkas. Om aktuell och framtida design, innehåll eller författarskap av de länkade sidorna Kindermann GmbH inget inflytande. Det är därför som Kindermann GmbH härmed uttryckligen om allt innehåll på alla länkade sidor som ändrades efter att länken hade fastställts. Detta uttalande gäller alla länkar och referenser som anges i det egna Internet-erbjudandet samt för poster från tredje part i Kindermann GmbH etablerade gästböcker, diskussionsforum och e-postlistor. För olagligt, felaktigt eller ofullständigt innehåll, särskilt för skador som uppstår till följd av användning eller icke-användning av sådan presenterad information, är endast leverantören av den sida som hänvisades till ansvarig, inte den som bara hänvisar till respektive offentliggörande via länkar.

3. Upphovsrätts- och varumärkeslagstiftning

Kindermann GmbH att följa upphovsrätten till grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter som används i alla publikationer, att använda grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter som skapats av honom själv eller att använda licensfri grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter. Alla varumärken och varumärken som nämns i Interneterbjudandet och eventuellt skyddas av tredje part omfattas utan begränsningar av bestämmelserna i respektive giltig varumärkeslag och respektive registrerade ägares äganderätt. Enbart omnämnandet leder inte till slutsatsen att varumärken inte skyddas av tredje parts rättigheter!

Upphovsrätten till publicerad, av Kindermann GmbH självskapade objekt förblir endast hos sidornas författare. Duplicering eller användning av sådan grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är inte tillåten utan författarens uttryckliga samtycke.

4. Dataskydd

I den mån det är möjligt att ange personuppgifter eller affärsuppgifter (e-postadresser, namn, adresser) i Internet-erbjudandet är användarens utlämnande av dessa uppgifter uttryckligen frivilligt. Användning och betalning av alla erbjudna tjänster är tillåten - så långt det är tekniskt möjligt och rimligt - även utan specifikation av sådana uppgifter eller under specifikation av anonymiserade data eller en pseudonym.

5. Denna ansvarsfriskrivnings rättsliga giltighet

Denna ansvarsfriskrivning ska betraktas som en del av det interneterbjudande från vilket denna sida hänvisades. Om delar eller enskilda formuleringar av denna text inte längre eller inte helt överensstämmer med tillämplig rättslig situation, påverkas inte de återstående delarna av dokumentet av innehållet och giltigheten.