Handledning videor

Klick&Show Uppackning - Video 1/11

Hur man monterar Klick&Show - Del 1 - Video 2/11

Hur man monterar Klick&Show - Del 2 - Video 3/11

Så här använder du USB-A-sändaren – Video 4/11

Så här använder du den trådlösa medieklienten – Video 5/11

Hur man använder airplay - Video 6/11

Hur man använder miracast - Video 7/11

Så här använder du moderatorläget på skärmen – Video 8/11

Så här använder du läget delad skärm – Video 9/11

Så här använder du anteckningsfunktionen - Video 10/11

Så här använder du whiteboard-appen - Video 11/11

Kindermann Klick&Show K-10 - Del 1 - Uppackning

Kindermann Klick&Show K-10 - Del 2 - Installation