Impresszum

Cím

Kindermann GmbH
Mainparkring 3
D-97246 Eibelstadt

Ügyvezető igazgatók: Diana Gerner, Paulinus Hohmann,
Timo Meißner

Telefon: +49 (0) 9303 9840 - 0
Fax: +49 (0) 9303 9840 - 101

E‑mail:info(kukac) kindermann .de

EAR Reg. Szám: WEEE DE 60720009

Cégjegyzékszám: Würzburgi Járásbíróság HRB 9618
Adószám: DE256458486

2012.04.12-től

Adatvédelmi

Az üzleti folyamatainkhoz szükséges ügyféladatokat tároljuk, harmadik félnek történő adattovábbításra nem kerül sor.

Nyilatkozat

1. Az online ajánlat tartalma

Kindermann GmbH nem vállal felelősséget a szolgáltatott információk aktualitásáért, helyességéért, teljességéért vagy minőségéért. Felelősségi igények a Kindermann GmbH , amelyek a szolgáltatott információk felhasználása vagy nem felhasználása, illetve a helytelen és hiányos információk felhasználása által okozott anyagi vagy lényegtelen természetre vonatkoznak, általában ki vannak zárva, feltéve, hogy a Kindermann GmbH nincs bizonyítható szándékos vagy súlyosan gondatlan hiba.

Minden ajánlat változhat és nem kötelező érvényű. A Kindermann GmbH kifejezetten fenntartja a jogot, hogy az oldalak vagy a teljes ajánlat egyes részeit külön bejelentés nélkül megváltoztassa, kiegészítse vagy törölje, vagy a közzétételt ideiglenesen vagy véglegesen megszüntesse.

2. Referenciák és linkek

Olyan külső internetes oldalakra ("linkekre") mutató közvetlen vagy közvetett hivatkozások esetében, amelyek nem tartoznak a Kindermann GmbH , a felelősségi kötelezettség csak abban az esetben lépne hatályba, ha a Kindermann GmbH ismeri a tartalmat, és technikailag lehetséges és ésszerű lenne megakadályozni a felhasználást illegális tartalom esetén.

Kindermann GmbH ezennel kifejezetten kijelenti, hogy a link beállításakor a linkelendő oldalakon nem volt felismerhető illegális tartalom. A hivatkozott oldalak jelenlegi és jövőbeni tervezéséről, tartalmáról vagy szerzőségéről Kindermann GmbH nincs befolyása. Ezért a Kindermann GmbH ezennel kifejezetten az összes hivatkozott oldal tartalmáról, amelyet a hivatkozás beállítása után módosítottak. Ez a nyilatkozat a saját internetes ajánlatban meghatározott valamennyi hivatkozásra és hivatkozásra, valamint a Kindermann GmbH vendégkönyvek, vitafórumok és levelezőlisták létrehozása. A jogellenes, helytelen vagy hiányos tartalmakért, és különösen az ilyen bemutatott információk használatából vagy használaton kívüli használatából eredő károkért csak annak az oldalnak a szolgáltatója felelős, amelyre hivatkoztak, nem pedig az, aki csak linkeken keresztül hivatkozik az adott közzétételre.

3. Szerzői jog és védjegyjog

Kindermann GmbH törekszik az összes kiadványban használt grafikák, hangdokumentumok, videosorozatok és szövegek szerzői jogának betartására, az általa létrehozott grafikák, hangdokumentumok, videosorozatok és szövegek felhasználására, illetve licenc nélküli grafikák, hangdokumentumok, videosorozatok és szövegek használatára. Az internetes ajánlatban említett és esetleg harmadik felek által védett valamennyi márka és védjegy korlátozás nélkül vonatkozik az érvényes védjegytörvény rendelkezéseire és az érintett bejegyzett tulajdonosok tulajdonosi jogaira. A puszta említés nem vezet arra a következtetésre, hogy a védjegyeket nem védik harmadik felek jogai!

A közzététel szerzői joga, Kindermann GmbH a saját készítésű objektumok kizárólag az oldalak szerzőjének maradnak. Az ilyen grafikák, hangdokumentumok, videosorozatok és szövegek más elektronikus vagy nyomtatott kiadványokban történő másolása vagy felhasználása a szerző kifejezett hozzájárulása nélkül nem megengedett.

4. Adatvédelem

Amennyiben az internetes ajánlaton belül meg lehet adnia személyes vagy üzleti adatait (e-mail címek, nevek, címek), ezen adatok felhasználó által történő nyilvánosságra hozatala kifejezetten önkéntes. Az összes kínált szolgáltatás használata és kifizetése – műszakilag lehetséges és ésszerű mértékben – az ilyen adatok meghatározása nélkül, anonimizált adatok vagy álnév meghatározása nélkül is megengedett.

5. A jogi nyilatkozat jogi érvényessége

Ezt a felelősséget kizáró nyilatkozatot annak az internetes ajánlatnak a részének kell tekinteni, amelyből ezt az oldalt említették. Ha e szöveg egyes részei vagy egyes megfogalmazásai nem, többé nem vagy nem felelnek meg teljes mértékben az alkalmazandó jogi helyzetnek, a dokumentum többi része nem érinti azok tartalmát és érvényességét.